Even geduld

Baert Fashion bv icon Baert Fashion bv logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Baert fashion BV


Artikel 1 - Ondernemingsgegevens


Baert fashion bv

Edgard Tinelstraat 11

B-9112 SINAAI WAAS

BE 0808 307 136 

info@dekoster-fashion.be

T: 03 772 31 88

 

Artikel 2- Verkoopsovereenkomst

 

De e-commerce webshop van Baert fashion bv geeft aan haar klanten de mogelijkheid om volgens onderstaande voorwaarden producten uit haar webwinkel aan te kopen.

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen De Koster fashion/Gentlies fashion en de meerderjarige opdrachtgever van zodra de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt.

Ieder die bij ons een bestelling plaatst verklaart zich akkoord met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

In principe is een artikel dat niet meer leverbaar is, ook niet ter beschikking in de webshop.

Hier moet echter het nodige voorbehoud gemaakt worden voor fouten in het voorraadprogramma.

We vragen u daarvoor begrip te hebben. De bestellingen op de webshop worden op regelmatige basis bijgewerkt.

Indien een artikel niet meer beschikbaar is, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Uw betaling wordt desgevallend binnen de 15 werkdagen terugbetaald, zonder kosten.

Baert fashion bv houdt zich het recht om de bestelling te annuleren indien de prijs niet correct is, er een fout vermeld staat online of er een actie niet naar behoren wordt nageleefd.

 

Artikel 3 - Prijzen

 

Alle vermelde prijzen staan vermeld in EURO, inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.

Verzendingskosten worden duidelijk apart weergegeven.

Baert fashion bv behoudt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

 

Artikel 4 - Aanbod

 

Het aanbod van Baert fashion bv bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Het product wordt zo goed als mogelijk omschreven.

Baert fashion bv maakt gebruik van waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten.

Baert fashion bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod.

Indien u als klant specifieke vragen heeft over bv maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze,

verzoeken wij u om contact op te nemen met telefoonnummer 03/772 31 88 of via info@dekoster-fashion.be

  

Artikel 5 - online aankopen en betaling

 

Alle artikelen kunnen op onze webshop worden aangekocht door ze in het winkelmandje te

deponeren. Men kan op elk moment kiezen om af te rekenen of verder te winkelen. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling steeds gewijzigd worden.

De klant dient zich vooraf steeds te registreren. Via het betaalsysteem van Multisafepay kan je online betalen.

De klant krijgt hiervoor verschillende betalingsmogelijkheden aangeboden.

Je volgt de stappen op het scherm. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van bestelling en betaling.

Indien u een factuur wenst kan u dit aanvragen via een mail naar info@dekoster-fashion.be met vermelding van de juiste gegevens van de onderneming invullen.

 

Artikel 6 - Eigendomsrecht

 

De artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de klant, de exclusieve

eigendom van Baert fashion bv.

 

Artikel 7- Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Na ontvangst van uw betaling op onze rekening wordt het pakket met de grootste zorg klaar gemaakt en u per Bpost opgestuurd,

naar u thuis of een ander, door de klant opgegeven adres. De normale levertijd bedraagt circa 3 à 5 werkdagen voor leveringen in België.

Wij behouden ons het recht om onze verzendtarieven aan te passen indien nodig. Voor beschadigingen, vergissingen,

of andere problemen tijdens de verzending kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Als de klant een zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming of andere tekortkoming van een artikel opmerken moet dit door

de klant onmiddellijk worden gemeld aan Baert fashion BV. Dit kan telefonisch 03/772 31 88 ofwel via een e-mail naar info@dekoster-fashion.be


Artikel 8 – Retour / Herroepingsrecht

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Baert fashion BV door middel van retourformulier via info@dekoster-fashion.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te

herroepen aan Baert fashion bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Koster fashion, Edgard Tinelstraat 1 9112 Sinaai Waas

ofwel Gentlies fashion, Grootzand 146  9200 Grembergen (België). De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, onbeschadigd en voorzien van alle labels, kunnen worden teruggenomen.

Zichtbaar gedragen artikelen worden altijd geweigerd en kunnen niet terugbetaald worden.

Bij de zending dient men het volledig ingevulde retourformulier mee te sturen. Het retourformulier kan je hier downloaden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Ruiling kankosteloos in onze winkel.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Baert fashion bv alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen binnen

maximum 14 kalenderdagen nadat Baert fashion bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Baert fashion bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Baert fashion bv betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht,

tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 9 - Herziening van deze voorwaarden

 

Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde herzien door ze op deze webshop te actualiseren.

Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u.

 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.

In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

 

Artikel 11 - Overmacht

 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen.

In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen,

energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet

beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

 

Artikel 12 – Nietigheid en volledigheid

 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn,

dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Edgard Tinelstraat 11 B-9112 SINAAI WAASinfo@dekoster-fashion.beBaert Fashion bv03 772 31 88BE 0808 307 136 CADEAUBONNEN